Preventie en harm reduction

Display:

Allochtonen en verslaving
 722.2 KB
 04-11-2021

Inventarisatie van de aard en omvang van de verslavingsproblematiek onder allochtonen in Nederland en over de werkwijzen en knelpunten in de zorg voor allochtone verslaafden

met medewerking van:
drs. E. Böhm en F.R.J. Leenders

© 1998. Centrum voor Verslavingsonderzoek, FSW, Universiteit Utrecht Boekverzorging: AV-Media FSW Universiteit Utrecht

Amphetamine
 391.54 KB
 04-18-2021

Stimulant use in Central & Eastern Europe: How Recent Social History Shaped Current Drug Consumption Patterns.

 

Asielzoekers en middelengebruik
 377.03 KB
 04-11-2021

Een verkennend onderzoek naar middelengebruik en verslavingsproblematiek onder asielzoekers en een aanzet tot doelmatige voorlichting en interventie
Richard Braam, Hans Dupont, Hans Verbraeck

RAR-handboek 2005

Een nieuwe injectie
 170.9 KB
 04-18-2021

Een onderzoek naar de kwaliteit van de spuitomruilvoorzieningen in zes regio’s in Nederland

Januari 2000